Proje Danışmanlığı

Projecterium, proje yönetimi alanında sunduğu uzmanlığıyla, kurumunuzun kalkınmasına yönelik hedeflerinize ulaşmanız için uygun olan Avrupa Birliği, ulusal ve diğer uluslararası fon imkanlarına erişiminizde proje fikrinin geliştirilmesinden, proje yazımına ve projenin uygulanmasına kadar her aşamada hizmet sunar.

Proje Danışmanlığı alanında sunduğumuz hizmetler ve destek verdiğimiz süreçler şu şekildedir:

  • Proje geliştirilmesi sürecinde temanın oluşturulması, ulusal ve uluslararası fon imkanlarının değerlendirilmesi ve projeye uygunluğunun araştırılması;
  • Projenin fizibilite çalışmasının yapılması
  • Proje taslağının oluşturulması ve gerekli dokümantasyonun hazırlanması
  • Proje ortaklarının ve paydaşların belirlenmesi
  • Proje yönetimi ve raporların hazırlanması
  • Projenin izleme ve değerlendirilmesi süreci takibatı

Proje danışmanlığı alanındaki uzmanlığı ve sağladığı profesyonel eğitimlerle öne çıkan projecterium , Avrupa Birliği ve ulusal programlara erişim konusunda proje fikrinin geliştirilmesi, proje yazımı ve projenin uygulanması, lobi faaliyetleri, stratejik planlama, yerel kalkınma planlarının oluşturulması, kurumsal kapasite ve iş geliştirme alanlarında hizmet sunmaktadır. Ana hedefimiz, birlikte çalıştığımız kurumlar için gelişimin öncüsü olmak ve Türkiye'nin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmaktır.
İş ortaklarımız, yerel yönetimler, büyük sanayi kuruluşları, KOBİ'ler, üniversiteler ve araştırma kuruluşları, siviltoplum kuruluşları, meslek örgütleri ve sendikalar gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren kurumlardan oluşur.

Projecterium çalışma şeması: